USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady...

Sesje Rady Gminy

Grafika ogólna
30.04
2021

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 11 maja (wtorek) 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Głusk z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głusk.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych w Gminie Głusk na lata 2021-2024.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działce: 158/23 wraz z inwestycją towarzyszącą na działkach: 158/23, 158/44, 158/2, 158/13 w miejscowości Dominów, gm. Głusk.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działce: 158/23 wraz z inwestycją towarzyszącą na działkach: 158/23, 158/44, 158/2, 158/13 w miejscowości Dominów, gm. Głusk.

 10. Wolne wnioski.

 11. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Głusk
 
Sylwia Jurek
Powrót