USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji...

Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na tle dokumentów
30.07
2021

Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 2 sierpnia 2021 r. o godz. 16.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia międzygminnego w celu wspólnej realizacji zadań publicznych z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Głusk.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
  7. Zakończenie sesji.
Powrót