USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXXIX sesja VIII...

Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na tle dokumentów
20.10
2021

Zawiadomienie o XXXIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 26 października 2021 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się XXXIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad: 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach: 648/10, 648/11, 648/12, 648/13, 648/14, 648/15 w miejscowości Prawiedniki, gm. Głusk wraz z inwestycją towarzyszącą.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na działkach: 648/10, 648/11, 648/12, 648/13, 648/14, 648/15 w miejscowości Prawiedniki, gm. Głusk wraz z inwestycją towarzyszącą.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr  XXXVIII/254/16 Rady Gminy Głusk z dnia 8 listopada  2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej, jednostek budżetowych Gminy Głusk.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały  Nr  XXXVIII/255/16 Rady Gminy Głusk z dnia 8 listopada  2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół przy Urzędzie Gminy Głusk.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy 
Sylwia Jurek
Powrót