USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XLIII sesji VIII...

Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na tle dokumentów
22.12
2021

Zawiadomienie o XLIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się XLIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Zatwierdzenie Planu Pracy Rady Gminy na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 9. Wolne wnioski.
 10. Wręczenie nagród Wójta Gminy Głusk dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno –wychowawcze.
 11. Wręczenie nagród dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Głusk za szczególne wyniki w nauce oraz osiągnięcia edukacyjne.
 12. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót