USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy XLIX sesja VIII kadencji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na tle dokumentów
01.06
2022

XLIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 13.30 w remizie OSP w Wilczopolu odbędzie się XLIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głusk wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Głusk z wykonania budżetu za 2021 rok:
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok
  2. sprawozdanie finansowe
  3. informacja o stanie mienia komunalnego
  4. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach
  5. opinia i wniosek komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu
  6. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku komisji rewizyjnej
    w sprawie wykonania budżetu
  7. dyskusja i podjęcie uchwały
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Głusk z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości nr 17/16 położonej we wsi Mętów  stanowiącej  własność Gminy Głusk.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kazimierzówka.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Głusk
 
Sylwia Jurek
 
 
Powrót