USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o LV sesji VIII...

Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na tle dokumentów
06.12
2022

Zawiadomienie o LV sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2022 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się LV sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (na lata 2023-2034).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/195/20 z dnia 21 lipca 2020 w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
 10. Wolne wnioski.
 11. Wręczenie nagród Wójta Gminy Głusk dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
 12. Wręczenie nagród dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Głusk za szczególne wyniki w nauce oraz osiągnięcia edukacyjne.
 13. Zakończenie sesji.
Powrót