USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Aktualności - Fundusze Unijne Szkoły sukcesu Gminy Głusk

Aktualności - Fundusze Unijne

Szkoły sukcesu Gminy Głusk

Szkoły sukcesu Gminy Głusk

nazwa beneficjenta: Gmina Głusk
 
województwo: lubelskie 
powiat: lubelski

fundusz:Europejski Fundusz Społeczny
 
program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
 
działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 
poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
 
dziedzina: nauka i edukacja
 
wartość projektu: 869 724.00 zł
 
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 739 265.40 zł
 
PO KL
Powrót