USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Aktualności - Fundusze Unijne Przebudowa sieci dróg Polanówka –...

Aktualności - Fundusze Unijne

Przebudowa sieci dróg Polanówka – Prawiedniki

Przebudowa sieci dróg Polanówka – Prawiedniki

Obszar objęty przedmiotową inwestycją stanowi sieć dróg w Gminie Głusk i Gminie Strzyżewice. Drogi te obsługują ruch lokalny mieszkańców powiatu lubelskiego w kierunku siedziby władz Powiatu, Gminy Głusk, Gminy Strzyżewice oraz Lublina.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 6 333 401,02 PLN, zaś wysokość przyznanego Gminie dofinansowania – 3 151 197,32 PLN.
Okres realizacji: 18.03.2010 r. – 18.11.2010 r.
Przedmiotowy projekt doprowadził do stworzenia prawidłowego regionalnego i lokalnego układu komunikacyjnego, powiązanego z siecią istniejących odcinków dróg powiatowych i gminnych.
Realizacja projektu wpisywała się w dokumenty strategiczne tj.:
 Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006 – 2020, której celem nadrzędnym jest osiąganie trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego Lubelszczyzny poprzez zwiększenie konkurencyjności województwa oraz optymalne wykorzystanie jego wewnętrznych potencjałów rozwojowych.
 Strategia Rozwoju Gminy Głusk na lata 2007-2015, która priorytetowo traktuje inwestycje w zakresie turystyki, drogownictwa i transportu.
 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego.
W wyniku realizacji projektu dostosowano parametry techniczne dróg do standardów wymaganych dla kategorii dróg gminnych, tj.: do aktualnego (planowanego) poziomu ruchu i poziomu bezpieczeństwa oraz osiągnięto następujące parametry techniczne:
 długość przebudowanego odcinka drogi – Gmina Głusk – 5965,74 mb, Gmina Strzyżewice – 2822,30 mb, łącznie – 8788,04 mb;
 szerokość jezdni – 3,5 – 5,0 m;
 liczba pasów ruchu – 2;
 prędkość projektowa vp = 40 km/h;
 długość zmodernizowanych utwardzonych poboczy – 11500 mb o szerokości 0,75 m
 długość wybudowanych chodników – 515 m
 liczba wybudowanych punktów oświetleniowych – 19 szt.
 liczba zmodernizowanych przejść dla pieszych – 1 szt.
 liczba wybudowanych innych obiektów infrastruktury drogowej – 4 szt.
 obciążenie nawierzchni – 100 kN/os.
 
RPO WL
Powrót