USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Aktualności - Fundusze Unijne Remont budynku gminnej świetlicy...

Aktualności - Fundusze Unijne

Remont budynku gminnej świetlicy środowiskowej w Ćmiłowie

Remont budynku gminnej świetlicy środowiskowej w Ćmiłowie

Beneficjent: Gmina Głusk
Nr umowy: UM03-6930-UM0330118/10
Lokalizacja: powiat lubelski/Głusk
Grupa LGD: Kraina wokół Lublina
Działanie Lokalne strategie rozwoju w zakresie odnowy i rozwoju wsi / Oś IV Leader
Wartość: 103 899,09 PLN
Łączne dofinansowanie: 57 321,00 PLN

LGD

Powrót