USTAWIENIA

Jesteś na: Środowisko Gospodarka odpadami - Harmonogram... Jak segregować odpady
Jak segregować odpady

Nowe zasady segregacji odpadów

Gmina Głusk wprowadza  od 1 sierpnia 2017 r. nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, które należy zbierać selektywnie w następujący sposób:


PAPIER
(worek w kolorze niebieskim)
CO WRZUCAMY:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (a także falistą),
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • książki i zeszyty,
 • torebki i worki papierowe, papier pakowy.

NIE WRZUCAMY:

 • tłustych i zabrudzonych papierów (np. opakowania po maśle, twarogu),
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • butelek po olejach spożywczych i samochodowych,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, opakowań po opryskach,
 • tapet i ubrań.

SZKŁO
(worek w kolorze zielonym)
CO WRZUCAMY:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAMY:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów, szkła okularowego,
 • szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek, świetlówek, reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • luster, szyb samochodowych, okiennych i zbrojonych,
 • monitorów, lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek.

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
(worek w kolorze żółtym)
CO WRZUCAMY:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki (o ile nie zbieramy ich osobno w ramach dobroczynnych),
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. po proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, puszki po napojach i konserwach, folia aluminiowa, złom żelazny i metale kolorowe,
 • styropian opakowaniowy,
 • zabawki z tworzywa sztucznego (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

NIE WRZUCAMY:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • części samochodowych i opakowań po olejach silnikowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • sprzętu elektronicznego i AGD,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych.

BIO
(worek w kolorze brązowym)
CO WRZUCAMY:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • gałęzie drzew i krzewów rozdrobnione,
 • trociny i korę drzew,
 • fusy po kawie i herbacie (bez saszetek), skorupki jaj,
 • usunięte rośliny (m.in. kwiaty).

NIE WRZUCAMY:

 • mięsa, kości zwierząt, odchodów zwierzą,
 • popiołu,
 • leków,
 • drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych ( w tym niebezpiecznych).

BIO – ZIELONE
(worek w kolorze brązowym)
UWAGA !!! Odbiór BIO-ZIELONYCH do pięciu worków raz w miesiącu.
CO WRZUCAMY:

 • skoszoną trawę, liście.

NIE WRZUCAMY:

 • bioodpadów zbieranych w worku „Bio”,
 • resztek jedzenia, zwłaszcza mięsa,
 • kości zwierząt, odchodów zwierząt,
 • popiołu,
 • leków,
 • drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych ( w tym niebezpiecznych),

Uwaga: Gałęzie drzew i krzewów, usunięte rośliny ogrodowe większych rozmiarów ( m.in. drzewa i krzewy ozdobne) oraz choinki naturalne w przypadku braku możliwości zagospodarowania ich we własnym zakresie przekazywane są wyłącznie do PSZOK.

POPIÓŁ
(worek w kolorze czarnym)
Popiół nie może zawierać innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

UWAGA!!!
Odbiór popiołu z palenisk domowych bezpośrednio z przed nieruchomości od mieszkańców będzie odbierany raz w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia, przy czym odpad ten będzie przyjmowany w PSZOK-u przez cały rok.

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE
(pojemnik)
DO POJEMNIKA na odpady zmieszane wrzucamy wszystkie odpady, które nie nadają się do wrzucania do worków z selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi, do kompostowania lub do dostarczenia do PSZOK-u – tj. wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych (w pojemniku na zmieszane odpady komunalne nie wolno umieszczać odpadów budowlanych i rozbiórkowych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Wilczopolu Kolonia 100.

Rodzaje posegregowanych odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

 1. odpady ulegające biodegradacji w tym bioodpady,
 2. odpady zielone
 3. zużyte baterie i akumulatory,
 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym zużyte świetlówki,
 5. meble i inne odpady wielkogabarytowe w tym stolarka budowlana
 6. odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów budynków ( w tym ceramikę sanitarną)wykonanych wewłasnym zakresie przez właścicieli nieruchomości, (powstałe w gospodarstwiedomowym), nie wymagające pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaruprowadzenia robót budowlanych,
 7. zużyte opony,
 8. przeterminowane leki,
 9. przeterminowane chemikalia obejmujące przepracowane oleje, rozpuszczalniki, farby,
 10. lakiery, środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach,
 11. popiół z gospodarstw domowych.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) właściciel nieruchomości dostarcza odpady we własnym zakresie, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość tej osoby i za okazaniem ostatniego dowodu opłaty za wywóz odpadów komunalnychwyłącznie w terminach (wg dat)wyszczególnionych w podstawowym harmonogramie. Poza terminami wymienionymi w harmonogramie punkt jest nieczynny