USTAWIENIA

Jesteś na: Środowisko Gospodarka odpadami - Harmonogram... HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Gospodarka odpadami komunalnymi

kontenery na odpady

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

ODPADÓW ZMIESZANYCH I ZEBRANYCH SELEKTYWNIE W TYM ODPADÓW BIO Z TERENU GMINY GŁUSK W MIESIĄCU WRZEŚNIU 2020 ROK.

Powrót