Gmina Głusk przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głusk na lata 2017-2023. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Celem rewitalizacji jest poprawa zdegradowanych obszarów gminy, powiązana z ich aktywizacją społeczną.

Pragniemy poznać Państwa opinię na temat problemów w naszej  gminie, które mogą być skutecznie ograniczane poprzez realizację działań związanych z rewitalizacją. Dane uzyskane dzięki Państwa informacjom umożliwią nam opracowanie programu rewitalizacji oraz pozwolą na podjęcie działań zmierzających do pozyskania  funduszy pochodzących ze środków europejskich na realizację projektów.

W tym celu prosimy o wypełnienie niżej zamieszczonej ankiety. Badanie jest anonimowe, a wyniki posłużą jedynie do opracowania lokalnego programu rewitalizacji. Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres: sekretariat@glusk.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Urząd Gminy Głusk, 20-388 Dominów, ul. Rynek 1. Można ją również złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

Do Pobrania

Diagnoza LPR GG 24032017

FISZKA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Ankieta głusk