Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Głusk na lata 2017-2023

 

Dobiega końca proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głusk na lata 2017-2023. Zapraszamy Państwa na debatę publiczną, podczas której omówione zostaną założenia opracowanego Programu, będą mogli Państwo zapoznać się z projektem dokumentu, w tym z zaplanowanymi pomysłami na przedsięwzięcia oraz działania rewitalizacyjne.

 

Debata odbędzie się w dniu 22.05.2017 r. o godzinie 13.00, w sali narad Urzędu Gminy Głusk, 20-388 Dominów, ul. Rynek 1.

do pobrania

LPR głusk wer 9

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

Gmina Głusk przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Głusk na lata 2017-2023. Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Celem rewitalizacji jest poprawa zdegradowanych obszarów gminy, powiązana z ich aktywizacją społeczną.

Pragniemy poznać Państwa opinię na temat problemów w naszej  gminie, które mogą być skutecznie ograniczane poprzez realizację działań związanych z rewitalizacją. Dane uzyskane dzięki Państwa informacjom umożliwią nam opracowanie programu rewitalizacji oraz pozwolą na podjęcie działań zmierzających do pozyskania  funduszy pochodzących ze środków europejskich na realizację projektów.

W tym celu prosimy o wypełnienie niżej zamieszczonej ankiety. Badanie jest anonimowe, a wyniki posłużą jedynie do opracowania lokalnego programu rewitalizacji. Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres: sekretariat@glusk.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Urząd Gminy Głusk, 20-388 Dominów, ul. Rynek 1. Można ją również złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

Do Pobrania

Diagnoza LPR GG 24032017

FISZKA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Ankieta głusk