Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”


Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni wraz z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka” współfinansowanego w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00108-6935-UM0310090/16 na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej z kontenerem szatniowym w miejscowości Kalinówka” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej  lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy

zalacznik-nr-2-brak-powi-za-1

zalacznik-nr-3-wykaz-robót

zalacznik-nr-4-1

zalacznik-nr-4-2

zalacznik-nr-4-3

zalacznik-nr-4-4

zalacznik-nr-4-5

zalacznik-nr-4-6

zalacznik-nr-4-7

zalacznik-nr-4-8

zalacznik-nr-4-9

zalacznik-nr-4-10

zalacznik-nr-4-11

zalacznik-nr-4-12

zalacznik-nr-4-13

zalacznik-nr-4-14

zalacznik-nr-4-15

zalacznik-nr-4-16

zalacznik-nr-4-17

zalacznik-nr-4-18

zalacznik-nr-4-19

zalacznik-nr-4-20

zalacznik-nr-5-przedmiar-bran-a-elektryczna

zalacznik-nr-5-przedmiar-bran-a-sanitarna-cz.1

zalacznik-nr-5-przedmiar-bran-a-sanitarna-cz.2

zalacznik-nr-5-przedmiar-bran-a-sanitarna-cz.3

zalacznik-nr-5-przedmiar-budowa-kontenera-szatniowego

zalacznik-nr-5-przedmiar-zagospodarowanie-dzia-ki

Zapytanie-ofertowe-Kalinówka