USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności IAS24 Kto odbierze odpady na nowych zasadach?

IAS24

Kto odbierze odpady na nowych zasadach?
05.06
2020

Kto odbierze odpady na nowych zasadach?

Kończy się obecna umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych w gminie Głusk. Samorząd właśnie ogłosił przetarg na wykonywanie tych usług od 1 września, gdy zaczną obowiązywać nowe ustawowe przepisy, dotyczące gospodarki śmieciowej.

Zmiany będą dotyczyć m.in. częstotliwości odbioru odpadów. W okresie letnim będą one odbierane nie raz, tak jak obecnie, lecz dwa razy w miesiącu, a ograniczenia dotyczące ilości odpadów biodegradowalnych, w tym zielonych, będą zniesione. W regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie są również zapisy, pozwalające na zastosowanie ulg dla właścicieli posesji, którzy zadeklarują chęć kompostowania odpadów biodegradowalnych. Wysokość tych ulg będzie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wilczopolu.
 
Firmy, które chcą złożyć swoje oferty mają na to czas do 26 czerwca. Nowa umowa będzie obowiązywać do końca 2021 roku.
 
Powrót