USTAWIENIA

Jesteś na: Gospodarka Infrastruktura
Infrastruktura

SIEĆ DROGOWA

Na terenie gminy znajduje się jedna droga krajowa nr 17 o długości 4 km, jedna droga wojewódzka nr 835 o długości 5 km, 9 dróg powiatowych o łącznej długości 30 km drogi gminne o długości 85 km, z czego o twardej nawierzchni o długości 63 km. Przez gminę nie przebiegają linie kolejowe.

 
 
ZESTAWIENIE WYKONANYCH NOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH I CHODNIKÓW W LATACH 2015 – 2018
 

Rok

Nazwa ciągu

Nawierzchnia bitumiczna

Długość

Chodnik / ciąg pieszo rowerowy

Długość


2015

- Droga Dominów Wilczopole

Skanska

1085,38 mb

Chodnik

1085,38 mb

2015

Wieloletnia przebudowa dróg - KPRD

2461,00 mb

 

2015

Modernizacja w Kalinówce

Modrzewiowa + Jesionowa

PRD - Zamość

920,00 m

 

2015

RAZEM

4 466,38 mb

1085,38 mb

2016

Przebudowa dróg w Kalinówce – Przedsiębiorstwo IGORD

1 722,00 mb

362,00 mb

2016

Modernizacja drogi Kazimierzówka –Kliny

P. IGORD

858,00 mb

 

2016

Wykonanie nawierzchni – 11 odcinków

KPRD

4 255,00 mb

 

2016

RAZEM

6 835,00 mb

362,00 mb

2017

Droga w Kalinówce , obok boiska – KPRD

250,00 mb

 

2017

Droga gm. Kazimierzówka Kliny – KPRD

3 100,00 mb

Przebudowa chodnika

1 800,00mb

2017

Modernizacja drogi gm. w Majdanie Mętowskim – KPRD

770 mb

 

2017

Droga gm. w Dominowie

Ul. Graniczna - KPRD

790 mb

 

2017

Przebudowa drogi powiatowej Abramowice Prywatne – Kalinówka - BUDIMEX

2 600,00 mb

2 600,00 mb

2017

RAZEM

7 510,00 mb

4 400,00 mb

2018

Droga dojazdowa ul. Słoneczna w Abramowicach Prywatnych – WOD-BUD

400,00 mb

 

2018

Rozbudowa dr. gm. Mętów – Żabia Wola – KPRD

Z oświetleniem drogowym

Odc. dł. 1038,86 mb

 

1038,86 mb

Ciąg pieszo rowerowy

1038,86 mb

2018

Budowa chodnika przy dr. powiatowej

w Wilczopolu- ELPIE

Z oświetleniem drogowym

Odc. dł. 1540 mb

 

Ciąg pieszo rowerowy

1 500,00 mb

2018

Rozbudowa dr. gm. w Dominowie ( obok UG)- PBI Kraśnik

Z oświetleniem drogowym

 

1 150,00 mb

Ciąg pieszo rowerowy

1150,00 mb

2018

Wykonanie chodnika przy dr. powiatowej Mętów – Prawiedniki - ELPIE

Z oświetleniem drogowym

Odc. dł. 2 600,00 mb

 

 

Ciąg pieszo rowerowy

5 560,00 mb

2018

Rozbudowa drogi powiatowej Dominów- Żabia Wola - Mętów – Skrzynice – P. IGORD

3 000,00 mb

 

 

2018

Modernizacje dróg – Wilczopole Kololonia, Kolonia Prawiedniki, Ćmiłów ul. Chabrowa i Słonecznikowa, Wólka Abr. Ul. Lawendowa Ćmiłów

1 615,00 mb

 

2018

Droga gm. w Kalinówce, ul. Lipowa - KPRD

Z oświetleniem drogowym

Odc. dł. 470 mb

470,00 mb

Chodnik – 470,00 mb

2018

RAZEM

7 673,86 mb

9 718,86 mb

 
W latach 2015 -2018 wykonano na terenie gminy Głusk łącznie:
  • 26 485,24 mb (26,5 km) nowych nawierzchni bitumicznych,
  • 15 566,24 mb (15,5 km) nowych chodników,
  • nowych LEDOWYCH oświetleń drogowych - 13 320 mb (13, 3 km).

 


GAZYFIKACJA

Gazyfikację gminy rozpoczęto w 1989 roku. Obecnie zgazyfikowane jest 93% gminy. Długość sieci gazowej wynosi 85,4 km, zaś długość przyłączy 39,4 km.

 

TELEKOMUNIKACJA

Około 90% gminy jest stelefonizowana. Telefony w przeliczeniu na 100 mieszkańców to około 12. W najbliższym czasie planuje się dalszą rozbudowę sieci telefonicznej.

 

SIEĆ WODOCIĄGOWA

Długość sieci wodociągowej wynosi 163 km, oraz 4 552 szt. przyłączy wodociągowych

 

KANALIZACJA

Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w końcu roku 2016 wynosiła łącznie 37,5 km, w 2017 roku był to odcinek 43,2 km, a na koniec roku 2018 wynosił on już ponad 57 km.