Jesteś na: Gospodarka Rolnictwo
Rolnictwo   Odsłuchaj

 

Gmina Głusk jest gminą typowo rolniczą. Powierzchnia użytków rolnych wynosi

5 552 ha. Grunty orne obejmują 86,75% powierzchni gminy.

Na terenie gminy przeważa gospodarka indywidualna oparta na gospodarstwach rodzinnych.

Struktura użytkowania gruntów miasta i gminy Głusk

Rodzaj gruntów

Powierzchnia [ha]

grunty orne

5363

sady

80

łąki

86

pastwiska

23

lasy

472

W uprawach na terenie gminy przeważają: pszenica, jęczmień, owies, buraki cukrowe, rzepak i ziemniaki. W pobliżu Głuska uprawia się dużo warzyw. W latach ostatnich zauważalny jest spadek pogłowia bydła i trzody chlewnej.

Wśród gruntów ornych dominują gleby z klasy IIIa i IIIb. Są to gleby średnio dobre.

Bonitacja użytków rolnych gminy Głusk

Pow. 

Klasa bonitacyjna gruntów rolnych

I

II

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VI

VIz

%

0,0

19,2

33,7

20,6

15,2

7,1

3,9

0,3

0,0

ha

0,0

1226

2146

1315

967

452

246

22

0,0

 

Użytki zielone

I

Â

II

III

IV

V

VI

VIz

 

%

0,0

0,7

52,1

23,6

18,6

5,0

0,0

ha

0,0

1

73

33

26

7

0,0