USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności IAS24 Nowe wnioski o dotacje na usuwanie...

IAS24

Nowe wnioski o dotacje na usuwanie azbestu
16.06
2020

Nowe wnioski o dotacje na usuwanie azbestu

Z szacunkowych danych wynika, że na terenie gminy Głusk jest jeszcze około 6 milionów 800 tysięcy kilogramów wyrobów zawierających azbest. Ilość ta może się zmniejszyć jeśli właściciele posesji skorzystają z dotacji, które można pozyskać z Unii Europejskiej.

Pieniądze dzieli Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, który prowadzi nabór wniosków o przyznanie dofinansowania. By skorzystać z dotacji trzeba złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie gminy, który pośredniczy w tej procedurze.

Pozyskane pieniądze można wykorzystać na pokrycie wszystkich kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją szkodliwych substancji. Dotyczy to także eternitu, który został już zdjęty, ale o położenie nowego dachu musi zadbać właściciel budynku.
 
Wnioski o przyznanie dotacji można składać do 3 lipca w punkcie obsługi na parterze Urzędu Gminy Głusk w Dominowie albo przesłać mailem na adres: sekretariat@glusk.pl. Formularze są dostępne na stronie: www.azbest.lubelskie.pl.

Wnioski będzie rozpatrywać komisja, powołana przez samorząd województwa, który podzieli pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Zajmie się również wyłonieniem firm, które będą odbierać azbest, a potem się z nimi rozliczy. Właściciele nieruchomości, z których zostaną zabrane szkodliwe substancje, nie otrzymują żadnych pieniędzy, potwierdzają jedynie wykonanie usługi, a jej rozliczeniem zajmie się urząd marszałkowski.
 
Powrót