USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności IAS24 Rada zgodnie za absolutorium i wotum...

IAS24

Rada zgodnie za absolutorium i wotum zaufania
22.07
2020

Rada zgodnie za absolutorium i wotum zaufania

Wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz ma wotum zaufania i absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas sesji, która odbyła się we wtorek 21 lipca, za uchwałami w tych sprawach zagłosowali wszyscy radni uczestniczący w obradach.

- Plan dochodów i wydatków udało się zrealizować w około 97,5%. Na inwestycje wydaliśmy prawie 33% całego budżetu, czyli nieco mniej niż rok wcześniej, ale więcej niż przed dwoma laty. Przy obliczaniu tych wskaźników wiele zależy od tempa przekazywania dotacji z Unii Europejskiej, z których korzystamy bardzo często - ocenia wójt Jacek Anasiewicz.
 
Wśród najbardziej kosztownych zadań wylicza kolejne inwestycje drogowe, realizowane w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Mobilny LOF, kontynuację rozbudowy sieci kanalizacyjnej i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kalinówce. Dwa pierwsze projekty są współfinansowane z funduszy unijnych, natomiast na inwestycję w Kalinówce samorząd pozyskał środki także z funduszy krajowych.
Jacek Anasiewicz uważa, że mimo pandemii koronawirusa 2020 rok pod względem inwestycyjnym również może być bardzo udany. To właśnie w tym roku gmina ma zakończyć zarówno Mobilny LOF, jak i rozbudowę kanalizacji.
 
Podczas wtorkowej sesji Rada Gminy Głusk postanowiła również nagradzać uzdolnione dzieci i młodzież. Radni przyjęli regulaminy stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, które po raz pierwszy będą obowiązywać od nowego roku szkolnego.
 
Powrót