USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności IAS24 Rewitalizacja świetlic rozpoczęta

IAS24

zebranie w sprawie rewitalizacji świetlic
22.07
2020

Rewitalizacja świetlic rozpoczęta

Rozbudowa świetlicy w Ćmiłowie w gminie Głusk rozpocznie się zgodnie z planem. Wprawdzie wybór wykonawcy robót trwał dłużej niż zakładano, ale umowa została podpisana w środę 22 lipca i prace mają być zrealizowane w uzgodnionym wcześniej terminie, do końca listopada 2021 roku.

Do istniejącego obiektu ma być dobudowana nowa trzykondygnacyjna część z łącznikiem na potrzeby świetlicy środowiskowej i garażem dla miejscowej OSP. Trzeba też zamontować windę dla osób niepełnosprawnych i instalację fotowoltaiczną, utwardzić dojazd do budynku i wykonać ogrodzenie oraz wyposażyć nowy obiekt.
 
Wszystko będzie kosztować ponad 2 miliony 610 tysięcy złotych.
 
Podobną inwestycję Gmina Głusk zrealizuje w Wilczopolu-Kolonii, gdzie do parterowego budynku trzeba dobudować poddasze użytkowe. Na parterze znajdzie się dodatkowy magazyn na sprzęt pożarniczy oraz pomieszczenia sanitarne i biurowe dla OSP. Natomiast na poddaszu będzie sala zebrań, zaplecze sanitarne i pomieszczenie socjalne. Zamówienie obejmuje również montaż instalacji fotowoltaicznej i zakup wyposażenia do świetlicy.
Te prace już się rozpoczęły, inwestycja również ma być zrealizowana do końca listopada przyszłego roku, a jej koszt sięga 1 miliona 600 tysięcy złotych.
 
Obydwa zadania są wpisane do wieloletniego programu rewitalizacji, którego wartość kosztorysową szacuje się na ponad 11 milionów złotych. Do 85 procent kosztów netto będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, 10 procent z budżetu państwa, a pozostałe środki to wkład własny Gminy Głusk.
Powrót