USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności IAS24 Dodatkowy sprzęt do zdalnej nauki

IAS24

Dodatkowy sprzęt do zdalnej nauki
23.07
2020

Dodatkowy sprzęt do zdalnej nauki

Gmina Głusk stara się o unijne pieniądze na zakup kolejnych komputerów dla szkół. Wniosek o przyznanie pieniędzy z programu "Zdalna szkoła+" został już złożony i jeśli zostanie zaakceptowany, samorząd otrzyma prawie 75 tysięcy złotych.

Pieniądze te powinny wystarczyć na zakup 8 komputerów stacjonarnych i 18 laptopów, które zostaną podzielone między wszystkie szkoły podstawowe w gminie Głusk. Placówka w Mętowie ma otrzymać 10 laptopów, w Kalinówce - 8, w Wilczopolu - 2 laptopy i 4 komputery stacjonarne, a w Prawiednikach 4 komputery stacjonarne. Zgodnie z założeniami programu "Zdalna szkoła+" w pierwszej kolejności sprzęt trafi do uczniów z rodzin wielodzietnych.
 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa powinno podjąć decyzje w sprawie podziału środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ciągu kilku dni. Jednocześnie gmina przygotowuje przetarg na dostawę sprzętu, by przekazać go potrzebującym jak najszybciej.
W pierwszej edycji programu "Zdalna szkoła" głuski samorząd otrzymał 70 tysięcy złotych, które przeznaczył na zakup 32 laptopów z oprogramowaniem. Najwięcej, bo 18 sztuk trafiło do Mętowa, 6 - do Kalinówki, 5 - do Prawiednik i 3 - do Wilczopola-Kolonii.
 
Poza tym samorząd planuje kolejne zakupy sprzętu komputerowego. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej każda szkoła ma otrzymać po 20 laptopów, które zostaną zakupione w ramach projektu "Edukacja w gminie Głusk".
Powrót