USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności IAS24 Głusk: W hołdzie niezłomnym

IAS24

Głusk: W hołdzie niezłomnym
12.03
2018

Głusk: W hołdzie niezłomnym

Montaż słowno-muzyczny i konkurs recytatorski w ramach „Szkoły młodych patriotów” złożyły się na tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Szkole Podstawowej w Wilczopolu w gminie Głusk. W przygotowanie widowiska zaangażowali się uczniowie najstarszych klas, a w konkursie recytatorskim wzięły udział nawet trzylatki.

Motywem przewodnim programu słowno-muzycznego były słowa piosenki, wykonywanej przez Dziewczyny & Maleo Reggae Rockers „Byś wolny był”. Z ich własną interpretacją, wystąpiła młodzież z klasy VII oraz II i III gimnazjum, która pracowała pod kierunkiem Olgi Krzywickiej, Walory artystyczne potęgowały stroje wykonawców, którzy zaprezentowali się w mundurach, udostępnionych z prywatnej kolekcji przez Marcina Krzywickiego.

Drugą część obchodów wypełniły prezentacje uczestników konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej, który został zorganizowany w ramach ogólnopolskiego konkursu „Szkoła Młodych Patriotów”. Finał szkolny poprzedziły eliminacje klasowe, a prezentacjom towarzyszyły słowa patrona szkoły w Wilczopolu – Stefana Kardynała Wyszyńskiego: „Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej”.
konkurs

Do artystycznej rywalizacji w finale szkolnym przystąpiło 26 wykonawców, którzy byli oceniani w czterech kategoriach wiekowych. W każdej jury przyznało po 3 nagrody, a w najmłodszej grupie także dwa wyróżnienia.

Spośród recytatorów z oddziałów przedszkolnych na nagrody zasłużyły Aleksandra Wetoszka, Natalia Filipek i Agnieszka Kolasa, a wyróżnienia odebrali Barbara Szalast i Filip Bolibok.
konkurs 2
W kategorii uczniów klas I – III najlepiej wypadły Michalina Bolibok, Patrycja Wosiak i Anna Karczmarska. Wśród wykonawców z klas IV – VI nagrody otrzymali Szymon Kośkiewicz, Mateusz Hamerla i Oliwia Gęca, natomiast w kategorii uczniów klas VII oraz II i III gimnazjum laureatami zostali Katarzyna Skwarczyńska, Klaudia Kozłowicz i Kacper Gorzel.
jury
Prezentacje oceniali: nauczycielka WOS w SP w Wilczopolu Marta Nowak, Grażyna Kłos z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie, przewodnicząca rady rodziców Agnieszka Błaszczak-Urbańska i przewodniczący samorządu uczniowskiego Paweł Daniel.
niezłomni
Oprócz decyzji członków jury swojego laureata wybierała również publiczność. Głosowanie odbywało się podczas patriotycznej akademii, ale wyniki jeszcze nie są znane. Wiadomo natomiast, że osoba, która zdobędzie największą liczbę głosów otrzyma nagrodę ufundowaną przez zasiadającą w jury Grażynę Kłos z PBW w Lublinie.
Powrót