USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności IAS24 Ostatnia sesja rady

IAS24

Ostatnia sesja rady
09.10
2018

Ostatnia sesja rady

Radni Gminy Głusk spotkali się w poniedziałek 8 października na ostatniej sesji w tej kadencji. Były podsumowania 4-letnich działań i podziękowania za pracę na rzecz społeczności lokalnej.

W ramach podsumowania, na uwagę zasługuje fakt, że gmina Głusk zyskuje coraz więcej mieszkańców. Położona w bezpośrednim sąsiedztwie Lublina, jest atrakcyjnym miejscem zarówno do mieszkania, jak i prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie mieszka tutaj ponad 10 tysięcy mieszkańców, liczba ta z roku na rok rośnie, a działalność gospodarczą rejestruje około 60 nowych podmiotów rocznie.

W związku ze wzrastająca liczbą mieszkańców, w tym także tych najmłodszych, samorząd inwestuje w tworzenie przedszkoli i rozbudowę szkół, a wkrótce rozpoczną działalność pierwsze żłobki. Na terenie gminy znajduje się bardzo dobrze rozwinięta baza sportowa, kulturalna i rekreacyjna, w tym wiele placów zabaw dla najmłodszych, a także dużo terenów zielonych, lasy i aleje spacerowe.

Systematycznie przybywa również nowych dróg i chodników oraz gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

W trosce o środowisko naturalne samorząd pozyskał dla mieszkańców dotacje m.in. na zakup i montaż instalacji solarnych i ogniw fotowoltaicznych, a także wymianę źródeł ciepła i utylizację azbestu.

Jedną z najpoważniejszych w ostatnich latach inwestycji jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kalinówce. Od tego roku szkolnego dzieci i młodzież uczą się już w nowych pracowniach, a kolejnym etapem inwestycji jest budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

Wysiłki miejscowych władz doceniają również jurorzy wielu konkursów, w tym ogólnopolskich rankingów, w których samorząd otrzymuje liczne nagrody i wyróżnienia. Najnowszym osiągnięciem jest siódme miejsce w tegorocznym Rankingu Samorządów, przygotowanym przez „Rzeczpospolitą”. Jego podsumowanie odbyło się w dniu ostatniej sesji rady, a w imieniu Gminy Głusk wyróżnienie z rąk m.in. przewodniczącego kapituły i byłego premiera Jerzego Buzka, odebrał sekretarz Bogusław Kukuryk.

Powrót