USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności IAS24 Sukcesy literacko-recytatorskie...

IAS24

Sukcesy literacko-recytatorskie uczennic z Mętowa
13.12
2018

Sukcesy literacko-recytatorskie uczennic z Mętowa

Nagroda i dwa wyróżnienia dla uczennic Szkoły Podstawowej z Mętowa w wojewódzkich konkursach – literackim i recytatorskim. Lidia Stachyra i Natalia Waszyńska odebrały je w środę 12 grudnia podczas uroczystości, które odbyły się w Trybunale Koronnym i w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod akacją” w Lublinie.

Lidia Stachyra z klasy VIc zdobyła nagrodę w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym i Literackim „Moje Boże Narodzenie” pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Uczennica SP Mętów została doceniona przez jurorów za pracę literacką, która powstała pod kierunkiem Moniki Pawłowskiej. Była to jedyna nagroda konkursie literackim w kategorii prozy dla uczniów klas IV – VI, choć w pozostałych jury przyznało po kilka nagród i wyróżnień. Ich wręczenie odbyło się w środowe przedpołudnie w MDK „Pod akacją”.

Po południu w Trybunale Koronnym w Lublinie Lidia Stachyra razem z Natalią Waszyńską z klasy VIIb wzięły udział w podsumowaniu Wojewódzkiego Konkursu Poezji Regionalnej „Lubelszczyzna – Godna Europy Ojczyzna”. W tej rywalizacji uczestnicy prezentowali utwory wyłącznie lubelskich autorów, a uczennice SP Mętów otrzymały wyróżnienia za wiersze m.in. Mieczysława Czechowicza, Bolesława Leśmiana i Anny Kamieńskiej.

Lidia Stachyra, którą do konkursu przygotowywała Monika Pawłowska, zdobyła uznanie członków komisji w kategorii uczniów klas I – VI, natomiast Natalia Waszyńska została wyróżniona spośród recytatorów z klas VII – VIII i gimnazjów, a startując w konkursie pracowała z Agnieszką Pawelec.

Szkołę z Mętowa w tej rywalizacji reprezentowała również Jowita Wójcik z klasy VIc z wierszami Bolesława Leśmiana i Jana Pocka.

Patronami tego konkursu byli: wojewoda lubelski i marszałek województwa lubelskiego, Lubelski Kurator Oświaty, prezydent Lublina, lubelski oddział Związku Literatów Polskich, Redakcja Kwartalnika „Akcent” i Radio Lublin.

Powrót