USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności IAS24 Wybory sołeckie ogłoszone

IAS24

Wybory sołeckie ogłoszone
19.03
2019

Wybory sołeckie ogłoszone

Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Głusk rozpoczną się w czwartek 21 marca i potrwają do 12 kwietnia. Jako pierwsi będą głosować mieszkańcy sołectwa Prawiedniki, a ostatnie zebranie wyborcze odbędzie się w Wilczopolu-Kolonii.

W tym miesiącu sołtysów i członków rad sołeckich będą wybierać również mieszkańcy: Ćmiłowa, Głuszczyzny, Majdanu Mętowskiego, Mętowa i Żabiej Woli. W kwietniu zebrania wiejskie odbędą się w sołectwach: Abramowice Prywatne, Dominów, Kalinówka, Kazimierzówka, Kliny, Nowiny, Prawiedniki-Kolonia, Wilczopole-Kolonia, Wilczopole i Wólka Abramowicka.

Pełny harmonogram zebrań wiejskich jest dostępny na stronie: www.glusk.pl.

Sołtys to organ pomocniczy gminy. Reprezentuje sołectwo na zewnątrz, zwołuje i organizuje zebrania wiejskie, wykonuje uchwały rady gminy dotyczące sołectwa, a także w imieniu gminy pobiera niektóre podatki. Może też uczestniczyć w sesjach rady gminy, ale bez prawa do głosowania.

Szczegółowe przepisy, regulujące uprawnienia i obowiązki sołtysa są zapisane w statucie sołectwa, uchwalanym przez radę gminy.

By zostać sołtysem trzeba ukończyć 18 lat, górna granica wieku nie jest ustalona. Kandydat musi na stałe mieszkać na terenie sołectwa, w którym jest wybierany, ale formalnie nie musi być zameldowany na jego terenie. Sołtysa w jego działalności wspomaga rada sołecka, która zwykle liczy od 4 do 6 osób.

W gminie Głusk jest 16 sołectw.

Źródło: https://ias24.eu/aktualnosci,glusk-wybory-soleckie-ogloszone,21082.html?p=1

Powrót