USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności IAS24 Nagroda za sprzyjanie inwestycjom

IAS24

Nagroda za sprzyjanie inwestycjom
13.06
2019

Nagroda za sprzyjanie inwestycjom

Gmina Głusk została laureatem Programu Promocji Gmin "Business Excellence", organizowanego przez Lubelski Klub Biznesu. Kapituła konkursu przyznała jej wyróżnienie w kategorii "Gmina Proinwestycyjna" w grupie samorządów do 10 tysięcy mieszkańców.

Realizacja inwestycji, które poprawiają jakość życia mieszkańców to jeden z priorytetów Gminy Głusk, a na większość zadań samorząd pozyskuje wsparcie unijne. W ubiegłym roku wydatki inwestycyjne stanowiły 47 procent wszystkich wydatków budżetowych. 
 
Ze względu na swoje położenie gmina Głusk jest bardzo atrakcyjnym terenem do inwestowania. Bezpośrednie sąsiedztwo stolicy regionu przyciąga jej mieszkańców do ościennych gmin, z których gmina Głusk w ostatnich latach wyrasta na lidera. Z opublikowanych w maju informacji Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ciągu ostatnich 18 lat na opuszczenie Lublina zdecydowało się ponad 19 procent mieszkańców, z których najwięcej zamieszkało w gminie Głusk. W tym samym okresie liczba mieszkańców gminy wzrosła o około 75 procent, co jest rekordem w skali województwa.
 
W gminie Głusk praktycznie nie ma żadnych przeszkód dla inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych ani biznesowych. Jest pełny plan zagospodarowania przestrzennego, ponad 180 hektarów powierzchni pod zabudowę mieszkaniową, prawie 5,5 hektara terenów przemysłowych i 35 hektarów przygotowanych pod usługi. 

Inwestycje indywidualne powstają m.in. dzięki rozwiniętej infrastrukturze technicznej, w tym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ta pierwsza pokrywa niemal całą powierzchnię gminy. By jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby potencjalnych inwestorów samorząd przyjmuje zgłoszenia wykonania kolejnych odcinków gminnej sieci. Chce w ciągu zaledwie kilku miesięcy rozpocząć budowę albo przynajmniej stworzyć warunki do wybudowania nowych przyłączy. Imponująco wygląda również zestawienie długości sieci kanalizacyjnej w gminie Głusk. Na koniec 2016 roku było to 37,5 kilometra, rok później wzrosło do ponad 43, a na koniec 2018 roku osiągnęło ponad 57 kilometrów. 

Nie mniej okazale wyglądają dane dotyczące budowy i odbudowy dróg, w tym także powiatowych. 

Gmina Głusk działa aktywnie również w zakresie ochrony powietrza m.in. poprzez wsparcie w zakupie instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii, a zachęcając nowe podmioty gospodarcze samorząd stosuje ulgi podatkowe, sięgające nawet 75 procent wartości podatku.
Ponadto mieszkańcy gminy mogą korzystać z dobrze rozwiniętej sieci szkół i przedszkoli, a w ostatnim czasie także prywatnych żłobków. 

Efektem tych i wielu innych prorozwojowych działań samorządu jest ciągle wzrastająca liczba nowo rejestrowanych podmiotów gospodarczych i liczba mieszkańców, a proinwestycyjna polityka gminy znajduje potwierdzenie w wielu wyróżnieniach i rankingach. Tylko w ubiegłym roku działania te docenili m.in., autorzy rankingu Najlepszych Samorządów "Rzeczpospolitej" oraz rankingów - Gmin Lubelszczyzny Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urzędu Statystycznego w Lublinie, a także jurorzy konkursu "Gmina na 6" organizowanego przez redakcję Kuriera Lubelskiego. 

Do listy nagród i wyróżnień dołącza teraz statuetka laureata Programu Promocji Gmin "Business Excellence", którą wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz odebrał podczas gali w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.


(fot. UG Głusk)
 
 
logo
Powrót