USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności IAS24 Radni o zaopatrzeniu w wodę,...

IAS24

Radni o zaopatrzeniu w wodę, przewozach i współpracy
04.09
2019

Radni o zaopatrzeniu w wodę, przewozach i współpracy

Gmina Głusk chce uporządkować zarządzanie ujęciem wody i siecią wodociągową w Czerniejowie. Podczas sesji we wtorek 3 września radni zgodzili się na zawarcie umowy w tej sprawie z Gminą Jabłonna, która również korzysta z tego ujęcia.

Jego obecne moce przerobowe są zdecydowanie za małe w stosunku do potrzeb. - Mogliśmy się o tym przekonać choćby przed kilkoma tygodniami, gdy w związku z upałami nastąpił znaczny wzrost poboru wody i w kranach zaczęło jej brakować. Teraz jest szansa na rozwiązanie takich problemów i uporządkowanie sposobu zarządzania. Na razie zajmuje się tym firma zewnętrzna, ale jej obowiązki mógłby przejąć nasz zakład gospodarki komunalnej. By jednak tak się stało jest potrzebne porozumienie z Gminą Jabłonna, na które we wtorek zgodzili się radni - tłumaczy wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz. Sprawa dotyczy mieszkańców m.in.: Ćmiłowa, Dominowa, Głuszczyzny i Mętowa w gminie Głusk oraz części Czerniejowa w gminie Jabłonna. Obecnie ujęcie w Czerniejowie obsługuje również nieruchomości w okolicy ul. Abramowickiej w Lublinie, ale ci odbiorcy mają być niebawem podłączeni do miejskiej sieci.
 
Podczas wtorkowej sesji radni zgodzili się również na uruchomienie nowego połączenia w ramach rządowego "Funduszu rozwoju przewozów autobusowych". Zgodnie z jego zasadami takie połączenie nie może być organizowane na terenie miasta, dlatego samorząd proponuje trasę wokół gminy, od Nowin do Majdanu Mętowskiego, liczącą ponad 20 kilometrów. Do każdego kilometra z budżetu państwa gmina ma otrzymać złotówkę dopłaty, z własnego budżetu chce dokładać złotówkę i 50 groszy, a resztę ceny biletu pokrywaliby pasażerowie. Po przyjęciu przez radnych uchwały w tej sprawie gmina może rozpocząć poszukiwania przewoźnika, który chciałby wykonywać te usługi.

Kolejną sprawa, którą zajęła się rada gminy, było przyjęcie uchwały o nawiązaniu współpracy z Gromadą Lubieszowską w Obwodzie Wołyńskim na Ukrainie. To jeden z samorządów, z którymi Gmina Głusk realizuje już jeden projekt, którego liderem jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. Dotyczy on m.in. doposażenia jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa drogowego, ćwiczeń terenowych strażaków oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, współfinansowanych ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina. - Nasi ukraińscy partnerzy chcą nawiązać bardziej ścisłą współpracę, licząc na pozyskanie kolejnych środków unijnych, korzystanie z naszych doświadczeń inwestycyjnych, na przykład dotyczących rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz wymianę kulturalną i sportową - wylicza wójt Jacek Anasiewicz. Podobną uchwałę muszą teraz przyjąć radni na Ukrainie, a to pozwoli na podpisanie oficjalnej umowy o międzynarodowej współpracy.
 
Ponadto podczas wtorkowej sesji władze gminy podziękowały za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Prawiednikach Anecie Duszyńskiej, której skończyła się kadencja, i która postanowiła nie startować w nowym konkursie. Ten wygrała Elżbieta Sobaszek, która odbierała od radnych gratulacje i życzenia, natomiast Aneta Duszyńska pozostała w szkole w Prawiednikach jako nauczycielka. W pozostałych szkołach, prowadzonych przez samorząd, obsada stanowisk dyrektorów nie zmieniła się.
 
Powrót