USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności IAS24 Podatkowa sesja rady gminy

IAS24

Podatkowa sesja rady gminy
20.11
2019

Podatkowa sesja rady gminy

Rada Gminy Głusk uchwaliła we wtorek 19 listopada podatki lokalne na 2020 rok. Część stawek będzie nieco wyższa od tegorocznych, a inne pozostaną na niezmienionym poziomie.

Radni obniżyli cenę kwintala żyta, potrzebną do uchwalenia podatku rolnego, ze stawki 58 złotych 46 groszy ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny, do 43 złotych. To oznacza, że w przyszłym roku podatek rolny będzie wynosić 107 złotych 50 groszy za hektar przeliczeniowy, czyli o 7 złotych 50 groszy więcej niż obecnie. To pierwsza taka podwyżka od 2013 roku.

 

Większość stawek podatku od nieruchomości pozostanie na niezmienionym poziomie, jedynie kilka wzrośnie o 4-5 groszy. Wyjątkiem jest podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, który zamiast dotychczasowych 19 złotych będzie wynosić 20 złotych za metr kwadratowy.

Podatek od budynków mieszkalnym wzrośnie z 73 do 77 groszy, od gruntów związanych z działalnością gospodarczą - z 85 do 89 groszy, a od pozostałych gruntów - z 45 do 49 groszy za metr kwadratowy. Stawki podatków od środków transportowych nie zmienią. Kolejny rok gmina nie będzie również pobierać tak zwanego placowego za handel na targowisku w Dominowie.
 
Szacuje się, że podwyżka podatków przyniesie zwiększenie wpływów do budżetu gminy o około 170 tysięcy złotych z tytułu podatku od nieruchomości i prawie 52 tysiące z podatku rolnego w skali roku.

Władze gminy Głusk przekonują, że podwyżek, tak jak w innych samorządach, nie można było uniknąć. Wśród przyczyn wymieniają m.in.: wzrost minimalnego wynagrodzenia czy też podwyżki dla pracowników oświaty, które tylko w części będą sfinansowane z subwencji oświatowej, a resztę muszą pokryć samorządy.

 - Szacujemy, że zmniejszenie stawki PIT z 18 do 17 procent oraz zwolnienie z podatku dochodowego osób młodych przyniesie zmniejszenie naszego dochodu o około 1 miliona złotych. Ponadto w 2020 roku czeka nas wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej dla instytucji. Dlatego podniesienie podatków było konieczne, ponieważ w innym przypadku musielibyśmy zrezygnować z niektórych inwestycji, a to absolutnie nie było brane pod uwagę - podkreśla wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz.

Nie bez znaczenia dla gminnych finansów są również ostatnie ustawowe zmiany w systemie śmieciowym, które w całym kraju spowodowały znaczny wzrost opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Mimo niedawnych podwyżek opłat śmieciowych, aby cały system się zbilansował, do końca tego roku gmina musi dopłacić z budżetu prawie 283 tysiące złotych.
 
Powrót