USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności IAS24 Znowu najlepsi!

IAS24

Znowu najlepsi!
16.12
2019

Znowu najlepsi!

Gmina Głusk kolejny rok z rzędu na pierwszym miejscu Rankingu Gmin Lubelszczyzny, opracowanego przez lubelski Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie. Oficjalne ogłoszenie wyników tegorocznego zestawienia odbyło się w czwartek 5 grudnia podczas uroczystości w Janowie Lubelskim.

- Od wielu lat realizujemy tę samą strategię i jak się okazuje jest to słuszny kierunek, który potwierdzają twarde dane statystyczne. Doceniają to nasi mieszkańcy, którzy stawiają na stabilizację i sprawdzony system zarządzania oraz kolejni inwestorzy. Mamy doskonałe warunki do zabudowy mieszkalnej, w tym uzbrojone tereny inwestycyjne i aktualne plany zagospodarowania oraz wiele innych udogodnień dla nowych mieszkańców. Od 10 lat rocznie osiedla się u nas około 300 osób, choć w listopadzie tego roku ta średnia została już przekroczona i sięga 370 - cieszy się w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz.
 
To on podczas czwartkowej uroczystości w Janowie Lubelskim odebrał dyplom potwierdzający sukces Gminy Głusk.
 
Ranking Gmin Lubelszczyzny opracowują Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Urząd Statystyczny w Lublinie. Zestawienie powstaje na podstawie 12 wskaźników, mierzących m.in. potencjał, aktywności i wyniki osiągane przez gminy w sferze gospodarczej i społecznej. W najnowszym rankingu brano pod uwagę dane statystyczne ze wszystkich gmin województwa lubelskiego, oprócz miast na prawach powiatu, z lat 2016 - 2018.
 
Oceniano m.in.: dochody własne, wydatki inwestycyjnych, wskaźnik zadłużenia, wydatków na administrację publiczną i wielkość dotacji ze środków unijnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Autorzy raportu oceniali również: liczbę podmiotów gospodarczych na 1 tysiąc mieszkańców, udział osób w wieku produkcyjnym wobec ogólnej liczby ludności, wydatki na kulturę, liczbę bezrobotnych, saldo migracji i odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
 
Powrót