USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności IAS24 Jest budżet na 2020 rok

IAS24

Jest budżet na 2020 rok
18.12
2019

Jest budżet na 2020 rok

Rada Gminy Głusk uchwaliła we wtorek 17 grudnia budżet na 2020 rok. Planowane dochody sięgają 78 milionów 750 tysięcy złotych, w wydatki przekraczają 85 milionów 730 tysięcy złotych.

Wójt Jacek Anasiewicz uważa, że przygotowanie budżetu jest dla samorządów coraz trudniejszym zadaniem z powodu, m.in. mniejszych wpływów z podatku od osób fizycznych, rosnących kosztów energii elektrycznej i prowadzenia placówek oświatowych oraz wzrostu płacy minimalnej. - Szacujemy, że wpływy z podatku PIT zmniejszą się o prawie 1 milion złotych, a dostawy energii będą nas kosztować o 45 procent więcej niż do tej pory. Na oświatę z budżetu państwa mamy otrzymać 11 milionów 600 tysięcy złotych subwencji, ale z własnych środków musimy dołożyć kolejnych 8 milionów. Trzeba również pamiętać, że jesteśmy w trakcie realizacji kilku ważnych i kosztownych projektów, współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, na które musimy znaleźć pieniądze - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz.
 
Na liście planowanych na przyszły rok inwestycji jest ponad 30 zadań o łącznej wartości prawie 30 milionów złotych, co stanowi 35 procent wydatków ogółem.
 
Jednym z najpoważniejszych zadań jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej, na którą w budżecie na 2020 rok radni zapisali ponad 8 milionów 830 tysięcy złotych. Ponad 5 milionów 170 tysięcy złotych rada przeznaczyła na inwestycje wpisane do projektu Mobilny Lubelski Obszar Funkcjonalny (LOF), a kolejne 3 miliony 400 tysięcy złotych na zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Na zadania, zapisane w programie rewitalizacji, w budżecie są prawie 2 miliony 860 tysięcy złotych, na rozbudowę drogi "nad stawami" w Dominowie - ponad 2 miliony, na modernizację ujęć i sieci wodociągowych - 1 milion 350 tysięcy, a na budowę świetlic wiejskich w Kazimierzówce i Głuszczyźnie - ponad 1 milion 160 tysięcy złotych.

W planach inwestycyjnych Gminy Głusk na przyszły rok są również m.in.:, warta ponad 470 tysięcy budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego, a także wspólne inwestycje drogowe z powiatami - lubelskim i świdnickim oraz Miastem Świdnik o łącznej wartości ponad 1 miliona 200 tysięcy złotych.
 
 
Powrót