USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności IAS24 Nowe inwestycje ramach "Mobilnego LOF"

IAS24

Nowe inwestycje ramach "Mobilnego LOF"
06.02
2020

Nowe inwestycje ramach "Mobilnego LOF"

Rozbudowa drogi gminnej nr 107105 L w Wilczopolu i budowa punktu przesiadkowego w Dominowie to kolejne zadania, które Gmina Głusk zrealizuje w najbliższych miesiącach w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wykonawcy robót są już wybrani, a większość pieniędzy na ten cel samorząd otrzyma z Unii Europejskiej.

W środę 5 lutego gmina podpisała umowę z firmą, która rozbuduje drogę w Wilczopolu wraz z budową chodnika i oświetlenia drogowego. Prace będą prowadzone na odcinku o długości około 900 metrów, przy którym po jednej stronie powstanie chodnik z kostki, o szerokości 2 metrów, istniejąca jezdnia zostanie poszerzona z 4 do 5 metrów i zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna. Drogowcy wykonają także perony i zjazdy, utwardzą pobocze drogi oraz zamontują 24 latarnie z nowoczesnymi oprawami LED.

Wszystko będzie kosztować prawie 1 milion 310 tysięcy złotych. Około 64 procent kosztów będzie stanowić dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Termin wykonania robót jest wyznaczony na połowę września tego roku.
 
Wcześniej, bo na koniec lipca, jest planowane zakończenie kolejnej inwestycji w ramach "Mobilnego LOF", czyli budowa punktu przesiadkowego w rejonie Urzędu Gminy Głusk w Dominowie. Zgodnie z założeniami ma to być miejsce, w którym podróżujący będą mogli zostawić samochód czy rower i przesiąść się do komunikacji publicznej. By było to możliwe Gmina Głusk chce m.in.: utwardzić plac i go oświetlić lampami LED, wybudować rondo, zamontować monitoring, postawić wiatę przystankową i wiatę rowerową ze stojakami, wybudować siłownię zewnętrzną oraz przygotować toaletę i zagospodarować cały teren.

Umowa na wykonanie tych robót zostanie podpisana w najbliższych dniach, a realizacja tej inwestycji będzie kosztować około 940 tysięcy złotych i również będzie współfinansowana ze środków RPO WL.
 
Powrót