USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności IAS24 Terminowy odbiór odpadów komunalnych

IAS24

Terminowy odbiór odpadów komunalnych
27.03
2020

Terminowy odbiór odpadów komunalnych

Gmina Głusk przypomina mieszkańcom, by wystawiali odpady w dniu odbioru do 7.00 rano. W przeciwnym wypadku firma, która zabiera śmieci, jest zmuszona wykonywać kolejne kursy, a to generuje dodatkowe koszty.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni również pamiętać o obowiązku regulowania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W przypadku gospodarstw 1-osobowych opłata wynosi 20 złotych, w gospodarstwach 2-osobowych - 41 złotych, a gospodarstwa 3-osobowe i bardziej liczne płacą 61 złotych. Opłaty za śmieci niesegregowane są dwukrotnie wyższe.
 
Zgodnie z założeniami ustawowymi samorząd, który jest tylko pośrednikiem między firmą świadczącą takie usługi a mieszkańcami, nie powinien dopłacać do systemu, ani na nim zarabiać. Wszystkie koszty powinny pokrywać wpływy z opłat śmieciowych od mieszkańców.
 
Powrót