USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Głusk z...

Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Głusk z dnia 11 czerwca 2020 roku
12.06
2020

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Głusk z dnia 11 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w związku z art. 2 ust.1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Głusk podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia, Nowiny

Szkoła Podstawowa, Prawiedniki 165, 20-515 Lublin 51

2

Kalinówka, Kazimierzówka, Abramowice Prywatne, Abramowice Kościelne

Szkoła Podstawowa, Kalinówka 78, 21-040 Świdnik

3

Dominów, Wólka Abramowicka

Urząd Gminy Głusk, Dominów Rynek 1, 20-388 Lublin 6

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Ćmiłów, Żabia Wola

Szkoła Podstawowa, Mętów 124A, 20-388 Lublin 6

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5

Głuszczyzna, Mętów

Szkoła Podstawowa, Mętów 124, 20-388 Lublin 6

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

6

Kliny, Majdan Mętowski, Wilczopole, Wilczopole-Kolonia

Szkoła Podstawowa, Wilczopole-Kolonia 97, 20-388 Lublin 6

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 
 
Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.
 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.
 
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.
 
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
  1. całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

  2. całkowitej niezdolności do pracy;

  3. niezdolności do samodzielnej egzystencji;

  4. zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Głusk najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r. Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.
 
 
Wójt Gminy Głusk
Jacek Anasiewicz

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Głusk z dnia 11 czerwca 2020 roku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [148.32 KB]

Powrót