USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o XXIII sesji VIII...

Aktualności

Zawiadomienie o XXIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk
22.07
2020

Zawiadomienie o XXIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 30 lipca 2020 r. (czwartek) o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się XXIII sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  2. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  3. w sprawie w sprawie zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Głusk
 
Sylwia Jurek
 
 
Powrót