USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o XXII sesji VIII...

Aktualności

Zawiadomienie o XXII sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk
09.07
2020

Zawiadomienie o XXII sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 21 lipca 2020 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się XXII sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głusk wotum zaufania
  2. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Głusk z wykonania budżetu za 2019 rok:
   • sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok
   • sprawozdanie finansowe
   • informacja o stanie mienia komunalnego
   • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach
   • opinia i wniosek komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu
   • dyskusja i podjęcie uchwały
 8. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Głusk z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
 9. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
 10. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 11. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Prawiednikach
 12. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci młodzieży na terenie Gminy Głusk
 13. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Gminy Głusk edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
 14. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe
 15. Sprawozdanie ze współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Głusk
 
Sylwia Jurek
 
 

Zawiadomienie o XXII sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [363.72 KB]

 

Powrót