USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Ogłoszenie

Aktualności

Ogłoszenie
30.07
2020

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk

Powrót