USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Powszechny spis rolny

Aktualności

Powszechny spis rolny
24.08
2020

Powszechny spis rolny

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r. W spisie rolnym zapytamy m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), 
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. 

 

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych przez:

  • sam opis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.p0,
  • telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99,

Dodatkowo w każdym urzędzie gminy dostępne będzie miejsce spisowe, gdzie można wypełnić formularz internetowy. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie - telefonicznie lub bezpośrednio. 

Wyniki spisu rolnego pozwolą dowiedzieć się, jak rozwinęło się polskie rolnictwo w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą polskim rolnikom i rządowi podejmować trafne decyzje, poparte analizą wiarygodnych danych, których dostarcza statystyka publiczna. Wyniki spisu rolnego będą również wykorzystane przez Komisję Europejską do ustalenia wielkości dotacji dla obszarów wiejskich w krajach członkowskich. 

 

Spiszmy się, jak na rolników przystało! 

Więcej informacji: spisrolny.gov.pl lub na infolinii spisowej: 22 279 99 99 

 

Plakat

Powrót