USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności INFORMACJA Wójta Gminy Głusk

Aktualności

INFORMACJA  Wójta Gminy Głusk
28.08
2020

INFORMACJA Wójta Gminy Głusk

o wpłynięciu wniosku do Urzędu Gminy Głusk w sprawie **o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w gm. Głusk, miejscowości Dominów na działce: nr 158/23 wraz z inwestycją towarzyszącą na działkach: 158/44, 158/2, 158/13.

Na podstawie art. 7 pkt 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2018. 1496) informuję o wpłynięciu wniosku do Urzędu Gminy Głusk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w gm. Głusk, miejscowości Dominów na działce: nr 158/23 wraz z inwestycją towarzyszącą na działkach: 158/44, 158/2, 158/13.

Wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Głusk w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Termin składania uwag upływa w dniu 18 września 2020 r. Uwagi należy składać:

  • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1, Dominów, 20-388 Lublin lub przesłać pocztą na adres Urzędu j.w.,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: sekretariat@glusk.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

1. Wniosek o ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.26 MB]

2. Załącznik nr 1 - Koncepcja Architektoniczno - Urbanistyczna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.14 MB]

3. Rysunek A-01 - Granice terenu objętego wnioskiem, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.54 MB]

4. Rysunek A-02 - Plan zagospodarowania terenu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.87 MB]

5. Rysunek A-03 - Powiązania inwestycji mieszkaniowej z uzbrojeniem terenu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.46 MB]

6. Rysunek A-04 - Wiualizacja, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.70 MB]

7. Rysunek A-05 - Analiza przesłania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [584.75 KB]

8. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Inwestora, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [247.92 KB]

9. Załącznik nr 3 - Zaświadczenie Gminy Głusk, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [248.09 KB]

INFORMACJA o wpłynięciu wniosku, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [34.00 KB]

Powrót