USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności INFORMACJA Wójta Gminy Głusk

Aktualności

Herb Gminy na rozmazanym tle dokumentów
13.10
2020

INFORMACJA Wójta Gminy Głusk

o wpłynięciu pierwszej modyfikacji wniosku do Urzędu Gminy Głusk w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w gm. Głusk, miejscowości Dominów na działce: nr 158/23 wraz z inwestycją towarzyszącą na działkach: 158/44, 158/2, 158/13.

Na podstawie art. 7 pkt 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2018. 1496) informuję o wpłynięciu pierwszej modyfikacji wniosku do Urzędu Gminy Głusk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w gm. Głusk, miejscowości Dominów na działce: nr 158/23 wraz z inwestycją towarzyszącą na działkach: 158/44, 158/2, 158/13.

Pierwsza modyfikacja wniosku wraz z dołączonymi do niej dokumentami została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Głusk w dniu 13 października 2020r.

Termin składania uwag upływa w dniu 4 listopada 2020 r. Uwagi należy składać:

  • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1, Dominów, 20-388 Lublin lub przesłać pocztą na adres Urzędu j.w.,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: sekretariat@glusk.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Załączniki

Ikona pdfWniosek o ustalanie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.25 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 1 - Koncepcja Architektoniczno - Urbanistyczna, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.84 MB]

Ikona pdfRysunek A-01 - Granice terenu objętego wnioskiem, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.54 MB]

Ikona pdfRysunek A-02 - Plan zagospodarowania terenu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.95 MB]

Ikona pdfRysunek A-03 - Powiązania inwestycji mieszkaniowej z uzbrojeniem terenu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.45 MB]

Ikona pdfRysunek A-04 - Wiualizacja, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.71 MB]

Ikona pdfRysunek A-05 - Analiza przesłania.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [589.13 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 2 - Oświadczenie Inwestora, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [252.32 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 3 - Zaświadczenie Gminy Głusk, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [257.65 KB]

Powrót