USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Rewitalizacji ciąg dalszy

Aktualności

Zdjęcie ulicy
18.11
2020

Rewitalizacji ciąg dalszy

Gmina Głusk podpisała umowy na realizację kolejnych dwóch inwestycji, zapisanych w programie rewitalizacji. To zagospodarowanie otoczenia stawów w Dominowie i przebudowa drogi z oświetleniem w Wilczopolu-Kolonii, które będą współfinansowane z pieniędzy unijnych.

Stawy, które są pozostałością po zespole dworsko-parkowym w Dominowie, są obecnie użytkowane jako hodowlane, ale w przyszłości otoczenie akwenów będzie wykorzystywane na cele turystyczno-wypoczynkowe. Trzeba m.in.: uporządkować zieleń, czyli wykarczować krzaki i wykonać nowe nasadzenie drzew i krzewów, wybudować ciągi piesze i pieszo-rowerowe, postawić altanę i toaletę publiczną z przyłączami, a także wykonać dwie kładki na groblach stawów i pomost nad lustrem wody. W otoczeniu stawów w Dominowie będzie również boisko do piłki plażowej, pole do mini golfa, plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Wokół zbiorników zostaną zamontowane parasole i żagle przeciwsłoneczne, stoliki, ławki i stojaki na rowery. Ponadto cały teren będzie oświetlony i monitorowany.

Wszystko będzie kosztować prawie 1 milion 900 tysięcy złotych, a termin realizacji zaplanowanych robót jest wyznaczony na połowę listopada 2021 roku.

Wcześniej, bo do końca czerwca, powinna się zakończyć przebudowa drogi wraz z nowym energooszczędnym oświetleniem w Wilczopolu-Kolonii. Oprócz nowej nawierzchni drogowcy wykonają chodnik i postawią prawie 18 słupów oświetleniowych z oprawami LED. Firma, która wygrała przetarg ma też zamontować monitoring boiska, które również jest przebudowywane w ramach programu rewitalizacji. Przebudowa drogi z oświetleniem, chodnikiem i monitoringiem boiska będzie kosztować ponad 700 tysięcy złotych.

W ramach wieloletniego programu rewitalizacji gminy Głusk w Dominowie postało już boisko piłkarskie z prawdziwego zdarzenia, a także trwają prace przy utworzeniu miejsca spotkań w Żabiej Woli oraz rozbudowie świetlic wiejskich w Ćmiłowie i Wilczopolu-Kolonii.

Wartość kosztorysową wszystkich zadań, zapisanych w projekcie rewitalizacji szacuje się na ponad 11 milionów złotych. Do 85 procent kosztów netto będzie pochodzić z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, 10 procent z budżetu państwa, a pozostałe środki to wkład własny Gminy Głusk.

 

Źródło: IAS24

https://ias24.eu/aktualnosci,glusk-rewitalizacji-ciag-dalszy,24315.html?p=1

 

Powrót