USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności INFORMACJA Wójta Gminy Głusk

Aktualności

Logo Gmina Głusk na tle dokumentów
19.03
2021

INFORMACJA Wójta Gminy Głusk

o wpłynięciu wniosku do Urzędu Gminy Głusk w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w gm. Głusk, miejscowości Dominów na działce: nr 158/23 wraz z inwestycją towarzyszącą na działkach: 158/44, 158/2, 158/13.

Na podstawie art. 7 pkt 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2020. 219 t.j.) informuję o wpłynięciu wniosku do Urzędu Gminy Głusk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w gm. Głusk, miejscowości Dominów na działce: nr 158/23 wraz z inwestycją towarzyszącą na działkach: 158/44, 158/2, 158/13 polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługowo – biurową oraz podziemnymi miejscami postojowymi.

Wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Głusk w dniu 18 marca 2021r.

Termin składania uwag upływa w dniu 9 kwietnia 2021r. Uwagi należy składać:

  • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów lub przesłać pocztą na adres Urzędu j.w.,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: sekretariat@glusk.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Ikona pdfWNIOSEK O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ DZ.158-23, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.89 MB]

Ikona pdfINFORMACJA o wpłynięciu wniosku, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [426.54 KB]

Ikona pdfZAŁ_Nr-1_1-3.3_Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna dz.158-23, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.74 MB]

Ikona pdfZAŁ_Nr-1_3.4_Rys A.01 Granice terenu objętego wnioskiem w skali 1:500, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.94 MB]

Ikona pdfZAŁ_Nr-1_3.5_Rys A.01.1 Granice terenu objętego wnioskiem w skali 1:1000, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.56 MB]

Ikona pdfZAŁ_Nr-1_3.6_Rys A.02 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.60 MB]

Ikona pdfZAŁ_Nr-1_3.7_Rys A.02.1 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.57 MB]

Ikona pdfZAŁ_Nr-1_3.8_Rys A.03 Powiązania inwestycji mieszkaniowej z uzbrojeniem terenu w skali 1:500, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.98 MB]

Ikona pdfZAŁ_Nr-1_3.9_Rys A-04 - Wizualizacja, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.78 MB]

Ikona pdfZAŁ_Nr-1_3.10_Rys A-05 - Analiza przesłania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [575.81 KB]

Ikona pdfZAŁ_Nr-1_3.11_Mapa zasadnicza w skali 1:1000, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.56 MB]

Ikona pdfZAŁ_Nr-2_oświadczenie inwestora, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [236.77 KB]

Ikona pdfZAŁ_Nr-3_Zaświadczenie z Gminy Głusk, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [232.97 KB]

Powrót