USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Ogłoszenie o naborze kandydatów do...

Aktualności

Osoba podpisująca dokument
31.08
2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług opiekuńczych u osób starszych i niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opiekuńczych u osób starszych i niepełnosprawnych.

Ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usług opiekuńczych u osób starszych i niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opiekuńczych u osób starszych i niepełnosprawnych.

Wymagania niezbędne:
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • Korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie usług opieki nad osobą starszą i  niepełnosprawną,
 • Wykształcenie minimum średnie.
Wymagania dodatkowe:
 • Preferowane będą osoby z doświadczeniem zawodowym w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi,
 • Wykształcenie pozwalające świadczyć wsparcie osobie starszej i niepełnosprawnej, 
 • Dyspozycyjność, operatywność, umiejętność współpracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi
Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie
Liczba miejsc: -
Obowiązki opiekuna:

Wykonywanie obowiązków związanych z opieką nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego w tym:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
 • wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych.
 • organizowanie czasu wolnego.
Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • oświadczenia o:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie usług opiekuńczych,
 • dokumenty poświadczające wykształcenie, ukończone kursy,
 • klauzula informacyjna – stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście, tradycyjnie  pocztą lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@gopsglusk.pl na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów z dopiskiem „Dotyczy naboru – kandydat do świadczenia usług opiekuńczych” w terminie do 30 września 2021 r.  (liczy się termin wpływu dokumentów do Ośrodka)

Ikona docxKlauzula informacyjna, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.08 KB]

Ikona docxOświadczenie o stanie zdrowia, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.55 KB]

Ikona docxOświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.96 KB]

 

Powrót