USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności INFORMACJA Wójta Gminy Głusk

Aktualności

Herb Gminy na tle dokumentów
06.09
2021

INFORMACJA Wójta Gminy Głusk

o wpłynięciu wniosku do Urzędu Gminy Głusk w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w gm. Głusk, miejscowości Prawiedniki na działkach: nr 648/10, 648/11, 648/12, 648/13, 648/14, 648/15 wraz z inwestycją towarzyszącą na działkach: 651/1, 648/16.

Na podstawie art. 7 pkt 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2021. 1538 t.j.) informuję o wpłynięciu wniosku do Urzędu Gminy Głusk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w gm. Głusk, miejscowości Prawiedniki na działkach: nr 648/10, 648/11, 648/12, 648/13, 648/14, 648/15 wraz z inwestycją towarzyszącą na działkach: 651/1, 648/16 polegającej na budowie osiedla budynków jednorodzinnych jedno i dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej „Za lasem”.

Wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Głusk w dniu 06 września 2021r.

Termin składania uwag upływa w dniu 27 września 2021r. Uwagi należy składać:

  • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów lub przesłać pocztą na adres Urzędu j.w.,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: sekretariat@glusk.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Ikona pdfInformacja z podpisem w formie skanowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [426.40 KB]

Ikona pdfWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej Prawiedniki, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [901.16 KB]

Ikona pdfZałącznik 1 - koncepcja architektoniczno-urbanistyczna Prawiedniki, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.04 MB]

Ikona pdfUPR. Projektanta, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [573.21 KB]

Ikona pdfZaświadczenie projektanta, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [202.94 KB]

Ikona pdfOświadczenie projektanta, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [207.63 KB]

Ikona pdfWAR. Przyłacza wodociagowego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.44 MB]

Ikona pdfInformacja - Kanalizacja, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [157.62 KB]

Ikona pdfWar. PGE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.54 MB]

Ikona pdfZarząd dróg powiatowych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [928.01 KB]

Ikona pdfGranice terenu opracowania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.94 MB]

Ikona pdfKoncepcja zagospodarowania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.44 MB]

Ikona pdfKoncepcja zagospodarowania uzbrojenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [4.51 MB]

Ikona pdfDom 1 i 1 A, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [342.94 KB]

Ikona pdfDom 2 i 2A, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [342.42 KB]

Ikona pdfDom 3 i 3A Parter, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [326.39 KB]

Ikona pdfDom 3 i 3A Piętro, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [298.99 KB]

Ikona pdfRysunek 8 , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [15.02 MB]

Ikona pdfRysunek 9 , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [30.91 MB]

Ikona pdfRysunek 10, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [16.15 MB]

Ikona pdfRysunek 11, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [16.95 MB]

Ikona pdfRysunek 12, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [16.14 MB]

Ikona pdfMapy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.57 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [197.52 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 3, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [168.22 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 4, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [162.11 KB]

Powrót