USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Trzy wnioski o wsparcie z "Polskiego...

Aktualności

Grafika i napis POLSKI ŁAD
04.10
2021

Trzy wnioski o wsparcie z "Polskiego ładu

Budowa ujęć wody w Kazimierzówce i Mętowie, rozbudowa szkół podstawowych w Prawiednikach i Wilczopolu-Kolonii oraz rozbudowa gminnych dróg - to inwestycje, na które Gmina Głusk chce pozyskać pieniądze z Programu Inwestycji Strategicznych. Trzy wnioski, złożone do Banku Gospodarstwa Krajowego, który będzie dzielić środki z Rządowego Funduszu "Polski ład", przekraczają 53 miliony złotych.

Najbardziej kosztowna, bo sięgająca 25 milionów 400 tysięcy złotych, może być budowa nowych obiektów dla oddziałów przedszkolnych i wczesnoszkolnych w Prawiednikach i Wilczopolu-Kolonii. Samorząd argumentuje, że rozbudowa obydwu placówek jest związana z rosnącą liczbą dzieci, dla których brakuje przestrzeni dydaktycznej. - W latach 1995 - 2021 liczba mieszkańców gminy wzrosła dwukrotnie. Szczególnie przybywa młodych ludzi, zwłaszcza rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Już teraz bardziej liczne klasy są dzielone na dwa oddziały, a to generuje wyższe koszty utrzymania szkół. Ponadto brakuje odpowiedniej bazy dydaktycznej, co uniemożliwia prowadzenie zajęć dodatkowych i terapeutycznych zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów, oraz zaplecza socjalnego, w tym stołówki i świetlicy - czytamy we wniosku o przyznanie pomocy. Samorząd deklaruje, że na tę inwestycję może przeznaczyć jako wkład własny środki na pokrycie 15 procent kosztów.

23 miliony to koszt rozbudowy gminnych dróg w Kalinówce i Prawiednikach o łącznej długości około 8 kilometrów z chodnikami i energooszczędnym oświetleniem. Realizacja tej inwestycji mogłaby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników, ułatwić dojazd do szkoły w Prawiednikach, a także do Lublina i Świdnika oraz umożliwić funkcjonowanie komunikacji publicznej w Kalinówce i Prawiednikach. Wartość wkładu własnego Gminy Głusk w tym projekcie to 5 procent.

Samorząd złożył również wniosek o dotację na budowę ujęć wody w Kazimierzówce i Mętowie o wartości 5 milionów złotych. W ostatnich czterech latach gmina wybudowała 20 kilometrów sieci wodociągowej i wyremontowała pięć ujęć wody. Rosnąca liczba mieszkańców oznacza m.in. wzrost ilości pobieranej wody, a istniejące ujęcia zbliżają się do maksymalnych możliwości produkcyjnych. Z nowych mieliby być zaopatrywani w wodę odbiorcy z miejscowości: Kazimierzówka, Kalinówka, Abramowice Prywatne, Głuszczyzna, Mętów, Dominów, Ćmiłów, Wólka Abramowicka i Żabia Wola. Łącznie to ponad 8600 osób, czyli 72 procent mieszkańców gminy. Podobnie jak w przypadku dróg, wysokość deklarowanego przez samorząd wkładu własnego w przypadku tej inwestycji także wyniosłaby 5 procent.


(fot. gov.pl)

 

Źródło: IAS 24

https://ias24.eu/aktualnosci,glusk-trzy-wnioski-o-wsparcie-z-polskiego-ladu,25913.html

Powrót