USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności !!! Uwaga !!!

Aktualności

Logo GZK
06.10
2021

!!! Uwaga !!!

Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. informuje, że dnia 06.10.2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie wydał Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Prawiedniki gm. Głusk informujący o przekroczeniu parametru mikrobiologicznego wody.

W związku z powyższym w miejscowościach Prawiedniki i Prawiedniki Kolonia

woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.

Przegotowania wymaga również woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Uwaga: Wodę należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Dla osób szczególnie wrażliwych, w tym noworodków i niemowląt zaleca się używanie wody po uprzednim jej przegotowaniu.

 

W chwili obecnej trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody poprzez jej dezynfekcję zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektoratu w Lublinie decyzją znak HK.9012.3.40.2021.MS z dnia 06.10.2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 601 283 281,510 225 340,  504 454 074.

 

Prezes Zarządu GZK Głusk Sp. z o.o.
(-) Łukasz Wójtowicz
 
Powrót