USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021

Aktualności

Flaga i godło polski
10.11
2021

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2021

Gmina Głusk pozyskała środki w wysokości 78 336,00 zł Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
  • poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 ma zapewnić wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym oraz wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie usług opieki wytchnieniowej.

Usługa opieki wytchnieniowej ma za zadanie przede wszystkim czasowo odciążyć członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, zapewnić im czas na odpoczynek i regenerację.

Gmina przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Gmina/powiat bierze również pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu.

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk realizuje program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

W 2021 r. limit godzin ustalonych dla opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Osoba niepełnosprawna lub członek rodziny/opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym ma możliwość samodzielnego wyboru:

  • osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej oraz
  • miejsca, w którym ta usługa będzie świadczona, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii gminy

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (81) 7518162, 517103783.

 

Ikona docPlakat, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [276.00 KB]

 

www.gops.glusk.pl

 

 

Powrót