USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności INFORMACJA Wójta Gminy Głusk

Aktualności

Herb Gminy na tle dokumentów
10.11
2021

INFORMACJA Wójta Gminy Głusk

o wpłynięciu wniosku do Urzędu Gminy Głusk w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w gm. Głusk, miejscowości Prawiedniki na działkach: nr 648/10, 648/11, 648/12, 648/13, 648/14, 648/15 wraz z inwestycją towarzyszącą obejmującą: przebudowę sieci wodociągowej, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami na nieczystości ciekłe, przyłącze energetyczne.

Na podstawie art. 7 pkt 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2021. 1538 z późn. zm.) informuję o wpłynięciu wniosku do Urzędu Gminy Głusk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie osiedla budynków jednorodzinnych jedno i dwu lokalowych w zabudowie bliźniaczej „Za lasem” w gm. Głusk, miejscowości Prawiedniki na działkach: nr 648/10, 648/11, 648/12, 648/13, 648/14, 648/15 wraz z inwestycją towarzyszącą obejmującą: przebudowę sieci wodociągowej (na odcinku od działki nr 22/5 w m. Prawiedniki Kolonia do wysokości działki 648/11 w m. Prawiedniki wraz z przepięciem wszystkich istniejących przyłączy wodociągowych na tym odcinku), przyłącza wodociągowe (od przebudowanej sieci wodociągowej na wysokości działki 648/11 w m. Prawiedniki do poszczególnych lokali), przyłącza kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami na nieczystości ciekłe (przy poszczególnych lokalach), przyłącza energetyczne (złącze kablowo-pomiarowe ZP zlokalizowane będzie przy granicy działki 648/14).

Wniosek wraz z dołączonymi do niego dokumentami został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Głusk w dniu 05 listopada 2021r.

Termin składania uwag upływa w dniu 01 grudnia 2021r. Uwagi należy składać:

  • w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Dominów lub przesłać pocztą na adres Urzędu j.w.,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: sekretariat@glusk.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Ikona pdfPrawiedniki wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [406.30 KB]

Ikona pdfKoncepcja architektoniczno - urbanistyczna Prawiedniki Opis, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [574.33 KB]

Ikona pdfUprawnienia projektanta, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [576.72 KB]

Ikona pdfZaświadczenie z Izby Architektów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [234.62 KB]

Ikona pdfOświadczenie projektanta, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [214.88 KB]

Ikona pdfWarunki przyłącza wodociągowego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.44 MB]

Ikona pdfInformacja o możliwości włączenia do kanalizacji sanitarnej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [159.16 KB]

Ikona pdfWarunki przyłączenia PGE, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.54 MB]

Ikona pdfZezwolenie na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2270L, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.15 MB]

Ikona pdfGranice inwestycji , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [512.09 KB]

Ikona pdfKoncepcja zagospodarowania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [424.13 KB]

Ikona pdfUzbrojenie terenu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [497.16 KB]

Ikona pdfDom 1, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [341.36 KB]

Ikona pdfDom 2, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [340.81 KB]

Ikona pdfDom 3 parter, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [333.75 KB]

Ikona pdfDom 3 piętro, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [297.11 KB]

Ikona pdfWidok na osiedle, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [15.02 MB]

Ikona pdfWidok na osiedle, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [30.91 MB]

Ikona pdfDom 1 widok od strony ulicy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [16.15 MB]

Ikona pdfDom 2 widok od strony ulicy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [16.95 MB]

Ikona pdfDom 3 widok od strony ulicy, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [16.14 MB]

Ikona pdfSkan mapy zasadniczej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.51 MB]

Ikona pdfZałącznik nr 2 - oświadczenie inwestora o braku kolizji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [198.07 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 3 o możliwości przyjęcia dodatkowych uczniów i do oddziałów przedszkolnych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [169.76 KB]

Ikona pdfZałącznik nr 4 - o możliwości włączenia do zbiorczego systemu kanalizacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [163.45 KB]

Powrót