USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Budżet na 2022 rok przyjęty

Aktualności

Banknot
22.12
2021

Budżet na 2022 rok przyjęty

Gmina Głusk ma budżet na 2022 rok. Podczas sesji, która odbyła się we wtorek 21 grudnia, za uchwałą w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni.

Przyszłoroczny plan finansowy zakłada prawie 78 milionów 600 tysięcy dochodów i wydatki na poziomie około 87 milionów 730 tysięcy złotych. Według wójta gminy Głusk Jacka Anasiewicza sytuacja byłaby lepsza, gdyby nie zmiany ustawowe. - W związku z rosnąca liczbą mieszkańców w ostatnich latach mieliśmy systematyczny wzrost wpływów z podatku dochodowego PIT o 2,5 do 3 milionów złotych. W przyszłym roku wzrostu nie będzie, a poza tym mniejsza będzie subwencja wyrównawcza. Szacujemy, że tylko z tych powodów nasz budżet uszczupli się o około 4 milionów 300 tysięcy złotych. Wprawdzie rząd przewiduje rekompensaty, ale na pokrycie wspomnianych strat to nie wystarczy - ocenia w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządowa wójt Jacek Anasiewicz.
 
Jego zdaniem wpływ na samorządowe finanse ma również ogólna sytuacja gospodarcza, w tym inflacja, która powoduje m.in., że pieniądze na zadania inwestycje coraz częściej nie wystarczają na pokrycie kosztów, szacowanych przez firmy, biorące udział w przetargach na wykonanie robót. - Mimo to inwestycje chcemy utrzymać na dotychczasowym poziomie i na przykład dokończyć już rozpoczęte projekty. Chodzi m.in. o projekt rewitalizacji, modernizację oświetlenia ulicznego oraz zakup i montaż odnawialnych źródeł energii - dodaje Jacek Anasiewicz.
 
 
Łącznie na inwestycje Gmina Głusk w przyszłym roku zamierza wydać prawie 29 milionów 800 tysięcy złotych, co stanowi 34 procent wydatków ogółem. Do najbardziej kosztownych można zaliczyć m.in.: inwestycje drogowe, na które w budżecie jest ponad 8 milionów złotych, montaż OZE za około 6 milionów 200 tysięcy złotych, dokończenie rewitalizacji za prawie 4 miliony 150 tysięcy złotych, budowę dwóch ujęć wody za 2,5 miliona złotych oraz warte po ponad 3,5 miliona inwestycje w placówkach oświatowych i oświetlenie dróg.

Szacuje się, że budowa ujęć wody w Kazimierzówce i Mętowie może kosztować około 5 milionów złotych, z czego w przyszłym roku powinny zostać wykonane prace warte 2,5 miliona, a dokończenie inwestycji jest planowane na 2023 rok. Ponad 4 miliony 700 tysięcy złotych na ten cel samorząd otrzymał z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład".
W przyszłorocznym budżecie rada gminy zabezpieczyła również ponad 3 miliony 380 tysięcy złotych na rozbudowę szkoły w Prawiednikach, przygotowanie dokumentacji i wykup gruntów pod rozbudowę szkoły w Kalinówce oraz opracowanie dokumentacji pod budowę przedszkola w Wilczopolu-Kolonii. Rozbudowa szkoły w Prawiednikach może kosztować nawet 11 milionów złotych, z których ponad 90 procent samorząd ma nadzieję pozyskać z kolejnej edycji "Polskiego Ładu".

Na budowę i modernizację oświetlenia ulicznego oraz przygotowanie dokumentacji technicznej takich zadań Gmina Głusk zapisała w przyszłorocznym budżecie ponad 3 miliony 670 tysięcy złotych.
Źródło: IAS 24
 
Powrót