USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Nagrody dla uczniów i nauczycieli...

Aktualności

Uczestnicy spotkania
30.12
2021

Nagrody dla uczniów i nauczycieli oraz podziękowania za odwagę

Ostatnia w tym roku sesja Rady Gminy Głusk miała bardzo uroczysty charakter. Podczas obrad w środę 29 grudnia odbyło się wręczenie nagród dla wyróżniających się uczniów i nauczycieli oraz mieszkanki Mętowa, która uratowała sąsiadów z pożaru.

Aleksandra Gułkowska rano 17 września tego roku zauważyła ogień w budynku, przylegającym do domu sąsiadów. Mimo zagrożenia obudziła ich i ostrzegła przed ogniem. Straty materialne okazały się poważne, ale wszystkich domowników udało się uratować. Przedstawiciele samorządu uhonorowali Aleksandrę Gułkowską za przytomność umysłu i odwagę, wręczając specjalne podziękowania i słodki upominek.

Natomiast stypendia wójta otrzymało siedmioro uczniów, a nagrody odebrało pięć nauczycielek.

Wśród stypendystów są dwie absolwentki Szkoły Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce, trzech absolwentów i jeden uczeń Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii oraz jedna absolwentka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mętowie.

Wiktoria Samborska z SP w Kalinówce na egzaminie ósmoklasisty zdobyła średnią 97%, a jej koleżanka Julia Dąbek - 95,7%. Na zakończenie ósmej klasy pierwsza z absolwentek uzyskała średnią ocen z obowiązkowych zajęć 5,5, a druga - 5,21.

Ze szkoły w Wilczopolu-Kolonii zostali wyróżnieni - Mateusz Hamerla, Szymon Kośkiewicz, Mikołaj Bogusz i Karol Jagieło. Ósmoklasista Mateusz Hamerla został laureatem w konkursie z języka angielskiego i miał średnią ocen 5,43. Szymon Kośkiewicz to laureat konkursu historycznego ze średnią ocen na koniec ósmej klasy 4,9. Mikołaj Bogusz może się pochwalić tytułem laureata konkursu matematycznego i średnią ocen na koniec ósmej klasy 5,5. Z kolei Karol Jagieło był finalistą konkursu historycznego, a na koniec ósmej klasy uzyskał średnią ocen 5,16.

Lidia Stachyra ukończyła SP w Mętowie ze średnią ocen 5,37 i tytułem laureatki konkursu z języka polskiego.

Wśród nauczycieli, którzy otrzymali Nagrodę Wójta Gminy Głusk, były: dyrektor SP w Kalinówce Małgorzata Guellard z 30-letnim stażem pracy, dyrektor SP w Wilczopolu-Kolonii Alicja Cioczek, która pracuje w oświacie od 31 lat, wicedyrektor SP w Mętowie Monika Pawłowska, pracująca jako nauczyciel od 23 lat, Anna Kusak z SP w Kalinówce, mogąca pochwalić się 30-letnim stażem i Anna Krysa ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Prawiednikach, zatrudniona w oświacie od 21 lat. Wszystkie panie mają tytuł nauczyciela dyplomowanego.

Stypendia i nagrody wręczali wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz i przewodnicząca rady gminy Sylwia Jurek.

 

(fot. UG Głusk)

 

Źródło IAS24

https://ias24.eu/aktualnosci,glusk-nagrody-dla-uczniow-i-nauczycieli-oraz-podziekowania-za-odwage-foto,26353,1.html

 

Powrót