USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Uczennice z Wilczopola na ścieżkach...

Aktualności

Koszulka
02.05
2022

Uczennice z Wilczopola na ścieżkach życia z kardynałem

Dwie nagrody i trzy wyróżnienia dla uczennic Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii w ogólnopolskim konkursie o błogosławionym Prymasie Tysiąclecia. Jury nagrodziło prace Krystyny Pętali i Antoniny Studzińskiej oraz wyróżniły propozycje Martyny Tylec, Aleksandry Filipek i Gabrieli Dzierżak.

Konkurs pod hasłem "Będziesz miłował - na ścieżkach życia z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim", organizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Chełmie, odbywał się w dwóch grupach wiekowych i w trzech kategoriach. Uczniowie klas I - III i IV - VIII mogli zgłaszać propozycje literackie, plastyczne lub multimedialne. Wszystkie młode plastyczki ze szkoły w Wilczopolu-Kolonii w gminie Głusk wybrały drugą opcję, zgłaszając do konkursu projekty białych koszulek z logo wybranego punktu z "ABC Społecznej Krucjaty Miłości", opartej na wskazaniach Prymasa Tysiąclecia.

Spośród starszych autorów Krystyna Pętala z klasy siódmej zajęła pierwsze miejsce, a Antonina Studzińska z klasy ósmej - trzecie. W tej samej kategorii wiekowej kolejna siódmoklasistka Martyna Tyle zdobyła wyróżnienie. Także na wyróżnienia, ale wśród młodszych autorów, zasłużyły Aleksandra Filipek z klasy drugiej i Gabriela Dzierżak z klasy trzeciej.

Krystyna Pętala przygotowała logo, uwzględniając 6 uczynków zawartych w krucjacie, w tym m.in. modlitwę, pomoc niepełnosprawnym i pomoc bezrobotnym. Antonina Studzińska umieściła w swoim logo napis: "Zawsze możesz na mnie liczyć, ręce gotowe do pomocy, serce z którego płynie chęć pomocy". W projekcie Martyny Tylec znalazło się zdanie: "Pomoc bliźnim i ręce gotowe do udzielania tej pomocy", a kolorystycznie autorka nawiązała do sytuacji wojny w Ukrainie i postawy Polaków niosących pomoc potrzebującym.

Do sytuacji za wschodnią granicą odniosła się w swojej pracy także Aleksandra Filipek, która wykonała logo, nawiązujące do 9 punktu krucjaty, z napisem: "Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie". Z kolei Gabriela Dzierżak wykonała logo do 7 punktu krucjaty z tekstem: "Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem".

Łącznie jury oceniło 80 prac z 27 szkół z całej Polski, w tym 9 ze szkoły w Wilczopolu-Kolonii, które powstały pod kierunkiem Marzeny Sołtys.

Uroczyste podsumowanie konkursu, któremu patronowali posłanka Anna Dąbrowska-Banaszek, Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk i prezydent Chełma Jakub Banaszek, odbędzie się w SP 4 w Chełmie 12 maja.

(fot. SP w Wilczopolu-Kolonii)

Źródło: IAS24

https://ias24.eu/aktualnosci,glusk-uczennice-z-wilczopola-na-sciezkach-zycia-z-kardynalem-foto,26981,1.html

 
Powrót