USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Podwójne strażackie święto w Wilczopolu

Aktualności

Przecięcie wstęgi
04.05
2022

Podwójne strażackie święto w Wilczopolu

Podwójną okazję do świętowania mieli w tym roku druhowie z gminy Głusk. Gminne obchody patrona strażaków św. Floriana odbyły się we wtorek 3 maja w Wilczopolu i były połączone z uroczystym otwarciem rozbudowanej remizy miejscowej OSP.

Strażackie święto z udziałem delegacji wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Głusk rozpoczęło się mszą świętą, którą w kościele w Wilczopolu odprawił proboszcz ksiądz Robert Muszyński.

Po eucharystii uczestnicy obchodów przemaszerowali na plac przy remizie OSP, która pełni również funkcję świetlicy wiejskiej. Ta część uroczystości odbywała się zgodnie z ceremoniałem strażackim z udziałem m.in. Zastępcy Lubelskiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Tomasza Podkańskiego i Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie brygadiera Marka Fiutki.

Obchody były również okazją do wręczenia decyzji o przyznaniu emerytowanym druhom nowego świadczenia ratowniczego. Dokument wydany przez komendanta miejskiego PSP odebrały 23 osoby, w tym 1 druhna i 22 druhów. Razem z komendantami, Tomaszem Podkańskim i Markiem Fiutką, dokumenty wręczał wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz. Podczas obchodów gminne władze samorządowe reprezentowali również m.in. przewodnicząca rady gminy Sylwia Jurek, zastępca wójta Adam Kuna, skarbnik gminy Głusk Agnieszka Ciszewska i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Urszula Paździor, a wśród gości była sekretarz województwa lubelskiego Róża Dyrka

Oficjalną część strażackiego święta zakończyło uroczyste otwarcie nowej remizy, którą poświęcił ksiądz Robert Muszyński.

W budynku OSP w Wilczopolu zostały zmodernizowane pomieszczenia, w tym socjalne i szatniowe, a na poddaszu mieszkańcy mają do dyspozycji 200-metrową świetlicę z kuchnią i łazienkami. Wszystko kosztowało prawie 1 milion 900 tysięcy złotych, ale samorząd pokrył tylko część kosztów, ponieważ na resztę pozyskał pieniądze ze źródeł zewnętrznych.


Z własnych środków Gmina Głusk sfinansowała przebudowę pomieszczeń na potrzeby OSP, natomiast pieniądze na pokrycie kosztów dotyczących świetlicy, która powstała w nadbudowanej części budynku, pochodziły z funduszy unijnych, pozyskanych w ramach projektu "Kompleksowa rewitalizacja Gminy Głusk".

Oprócz rozbudowy budynku w Wilczopolu, projekt obejmuje kilka innych zadań, z których większość została zakończona. Chodzi o modernizację boiska, przebudowę drogi gminnej w Wilczopolu-Kolonii i montaż przy tej trasie oświetlenia, a także utworzenie "Miejsca spotkań" w Żabiej Woli, budowę boiska z prawdziwego zdarzenia i montaż oświetlenia przy drodze w Dominowie oraz zagospodarowanie na nowo terenu wokół świetlicy i budowę placu zabaw w Głuszczyźnie.

Gotowe jest już również na nowo zagospodarowane otoczenie stawów w Dominowie, a na ukończeniu są jeszcze - rozbudowa świetlicy w Ćmiłowie i przebudowa budynku OSP w Mętowie.

 

(fot. UG Głusk)

Źródło: IAS24

https://ias24.eu/aktualnosci,glusk-podwojne-strazackie-swieto-w-wilczopolu-foto,26991,1.html

 
 
Powrót